کاونديش وايت

Cavendish White داراي کرايه‌ قايق‌هاي مجلل شامل سفرهاي کوتاه تا اقامت‌هاي شبانه و حتي گذراندن تعطيلات روي آب است.

همچنين داراي بزرگ‌ترين قايق تفريحي دبي هستند که داراي 122 فوت طول بوده و قطعاً شرکاي کاري و دوستان شما را تحت تأثير قرار خواهد داد. انواع گزينه‌هاي سفرهاي دريايي (شامل کرايه دربستي براي سر تا سر دنيا) در دسترس بوده و خدمات پذيرايي کامل را عرضه مي‌کنند. برنامه‌هاي گروهي نيز پذيرفته مي‌شوند. اين داراي يک مجموعه صنايع‌دستي براي فروش نيز مي‌باشد.

 

www.cavendishwhite.com|0506240684

(اقامت‌گاه وافي سوئيت G 09 ام‌هرير)