چارترهاي Charlotte Anne

Charlotte Anneدر دانمارک در سال 1949 ساخته شده و در آب‌هاي عرب بيش از يک دهه است که کرايه داده مي‌شود. اين کشتي که کاملاً از چوب بلوط ساخته شده است، چارترهاي کامل خارجي را به منطقه موساندام عمان شمالي به همراه غواصي با ماسک اکسيژني در زيباترين و بکرترين مناطق غواصي اين ناحيه عرضه مي‌کند.

 

www.charlotteannecharles.com|09229007

(کلوپ‌ دريايي بين‌المللي فجيره فجيره)