پیکاپ ویزا آمریکا
پیکاپ ویزا آمریکا

پیکاپ ویزا آمریکا

پیکاپ ویزای آمریکاپیکاپ آمریکا از در دبیمرحله ارسال گذرنامه متقاضی به کنسولگری مربوطه جهت الصاق ویزا،را پیکاپ ویزا می گویند. امکان اینکار بدون نیاز به حضور شخص متقاضی و توسط…