تاکسی در دبی

تاکسي

(سوار کردن غير قانوني يک سيستم تاکسي غيرقانوني وجود دارد که رانندگان غيرمجاز در خودروهاي بدون علامت بدنبال مسافران کنار خيابان مي‌گردند اين ساماندهي نشده‌اند و جهت سوار کردن مسافر بيمه ندارند اينکار مورد تأييد پليس دوبي نيست و راننده متخلف جريمه مي‌شود.)

اگر خودرو نداريد رايجترين وسيله حمل و نقل تاکسي است. در سال 2000 شرکت حمل و نقل دبي تصميم گرفت که کل تجارت تاکسي را در دست بگيرد تا آخر سال تاکسي‌هاي خصوصي از سرويس خارج مي‌شوند در حال حاضر هفت شرکت داراي شش هزار تاکسي با کرايه سازماندهي شده هستند. خودروها همه بژ رنگ سقف متفاوت هستند تاکسي دبي قرمز، تاکسي ملي زرد، تاکسي‌هاي خودرو آبي و تاکسي مترو قهوه‌اي، تاکسي العربيه سبز، تاکسي شهر سفيد و تاکسي حتا طلايي رنگ است. تاکنون همه تاکسي‌ها تغير نکرده‌اند لذا هنوز بعضي ترکيب قديمي خود را حفظ کرده‌اند ولي همه آرم شرکت را روي درها دارند. يک ناوگان راننده تاکسي‌هاي زن در سال 2007 راه‌اندازي شد که رنگ سقف آن‌ها صورتي است و فقط زنان را جابجا مي‌کند.

کرايه سوار شدن بسته به زمان روز و نوع شرکت و اينکه آيا تاکسي تلفن سفارش سفارش داده‌ايد بين 3 تا 7 درهم است اگر چه کرايه شروع در فرودگاه مقدار بالاي 25 درهم است. همچنين مي‌توان تاکسي را براي دوره‌هاي 12 يا 24 ساعت کرايه کرد. از اواخر سال 2002 شرکت تاکسي بدون تاکسي متر مجدداً مجوز گرفت تا در جاده‌هاي دبي کار کند. اين شرکت‌ها تحت نظارت حمل و نقل دبي قرار داشته و بنام‌هاي دبي تاکسي خيبر تاکسي و فليسطين تاکسي به مشتريان اجاره مي‌دهند که براي نرخ کرايه چانه بزنند. اگر از اين نوع تاکسي استفاده کنيد. اوّل ببينيد کرايه تاکسي معمولي چه‌قدر است و قبل از سوار شدن در مورد نرخ کرايه توافق کنيد. براي به حداقل رسيدن دردسر، بهتر است از تاکسي‌هاي با تاکسي متر استفاده کنيد.

تاکسي را مي‌توان از کنار خيابان يا با رزرو کردن از طري شماره 042080808 سوار شويد اگر رزرو کنيد، نرخ ورديه شما اندکي بيشتر مي‌شود (3 درهم بيشتر) سيستم تلفن خودکار DTC آدرس شما را ذخيره مي‌کند. دفعات بعد شماره يک تلفن را فشار داده و تاکسي بطور خودکار ارسال مي‌شود. (يا شماره 2 را فشار دهيد و بعد زمان ارسال تاکسي را وارد کنيد). کليه تاسي‌هاي DTC داراي بي‌سيم هستند لذا نزديکترين تاکسي خودش را به آدرس شما مي‌رساند. متناوباً اگر يک درهم در يکي از 15 دستگاه موجود در شهر بياندازيد يک تاکسي فوراً به محل ارسال مي‌شود.

براي اينکه اندکي بيشتر سر در گم شويد بعضي رانندگان آگاهي کامل از شهر ندارند و مسافران آن‌ها را هدايت مي‌کنند. مقصد را بگوييد و سپس يک مشخصه برجسته مثل هتل، فلکه يا مرکز خريد را انتخاب کنيد. اگر به يک جاي جديد مي‌رويد ابتدا بوسيله تلفن راهنمايي لازم را دريافت کنيد. بهتر است تلفن مقصد خود را نيز داشته باشيد تا در صورت سردرگم شدن آن را پيدا کنيد. اگر راننده شما گم شد، از او بخواهيد با بيسيم از مرکز راهنمايي دريافت کند.

اگر سفر شما از عوارضي مي‌گذرد راننده بايد مسير جايگزين پيشنهاد کند. اگر شما عوارض را انتخاب کنيد 4 درهم به کرايه شما افزوده مي‌شود.

کرايه با فاصله حداقلي وجود ندارد با وجود اين گزارش‌هاي رسيده که بعضي رانندگان تاکسي قبل از سوار کردن مسير شما را مي‌پرسند و اگر خيلي نزديک بود از سوار کردن شما امتناع مي‌کنند. شرکت‌هاي تاکسي‌راني رانندگان خود را ملزم به پذيرفتن هر مسير خواه 5 يا 50 کيلومتر باشد مي‌کنند. لذا مي‌توانيد مقصد خود را پس از سوار شدن اعلام کنيد يا شماره تاکسي را يادداشت و گزارش کنيد. 

Read 5630 times