پياده‌روي در دبی

معمولاً شهرهاي امارات اتومبيل سوار هستند و جهت تشويق پياده‌روي طراحي نشده‌اند، بعلاوه درجه حرارت تابستان بالاي 45 درجه منجر به صرف زمان جهت پياده‌روي نمي‌شود. با اين حال در ماه‌هاي زمستان پياد‌روي خوشايندترين کار جهت رسيدن به اطراف است و مي‌توان افراد را در حال قدم زدن در خيابان‌ها بخصوص در بعدازظهرها مشاهده کرد. بيشتر خيابان‌ها داراي سنگفرش و محل تردد عابران پياده در هر دو سو هستند. در هر دو طرف شهر در طول پيش‌رفتگي خشکي در آب ديره و جميرا و پارک‌هاي سراسر شهر هم محل تردد عابران وجود دارد. 

Read 1562 times