Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

تورالعين

اين شهر که به نام «شهرباغ» شهرت دارد، داراي جاذبه‌ي تاريخي است که شامل يکي از اولين دژهاي ساخته شده توسط خانواده انلهيان در 175 سال پيش تا مقبره‌هاي پيش ازت اريخ در هيلي است که گفته مي‌شود مربوط به 5000 سال قبل است. ساير جاذبه‌ها عبارت‌اند از موزه‌ي العين، بازار شتر، سيستم آبياري فالج که همچنان از آن استفاده مي‌شود و سراها (يک روز کامل).

Read 2865 times