Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

بالن‌های ماجراجويی دبی

Balloon Adventures با هدايت دو بالن هواي گرم به بزرگ‌ترين و پيشرفته‌ترين نمونه‌ها در دنيا و داراي ظرفيت حداکثر 40 نفر مي‌باشد تورهاي انفرادي و گروهي ارائه مي‌کند.

پروازها در ابتداي صبح ميان اکتبر و مه براي رسدين به طلوع است و پس از آن مي‌توانيد با رانندگان حرف‌هاي آن‌ها به عنوائن بخشي از سفر به سواري روي تپه‌هاي شني و در خارج از جاده برويد.

 

www.balloning.ae|042738585

(نزديک هتل Claride ديره)