وقت سفارت امریکا در دبی

وقت سفارت امریکا در دبی

 

 

پیکاپ ویزای آمریکاپیکاپ آمریکا از در دبیمرحله ارسال گذرنامه متقاضی به کنسولگری مربوطه جهت الصاق ویزا،را پیکاپ ویزا می گویند. امکان اینکار بدون نیاز به حضور شخص متقاضی و توسط…