وقت سفارت امریکا در آنکارا

وقت سفارت امریکا در آنکارا

 

 

 وقت سفارت آمریکا در آنکارا وقت سفارت آمریکا در آنکارا تقریبا قوانینی مانند کنسولگری ایروان دارد، با این تفاوت که امکان پیکاپ پاسپورت از این کنسولگری وجود ندارد یعنی پس…