وقت سفارت امریکا در ارمنستان

وقت سفارت امریکا در ارمنستان

 

 

وقت سفارت آمریکا در ارمنستان کنسولگری آمریکا شهر ایروان ارمنستان یکی دیگر از کنسولگری های درنظر گرفته شده برای ایرانیان به منظور گرفتن وقت سفارت آمریکا است. معمولا وقت های…