مراحل گرفتن ویزا

مراحل گرفتن ویزا

 

همانطور که می دانید مراحل گرفتن ویزا را برای صدور ویزا باید طی کنید تا به این طریق بتوانید به مرحله آخر و گرفتن ویزا برسید.

مرحله اول برای صدور ویزا تعیین وقت مصاحبه با سفارت مورد نظر است.

 متقاضیان ابتدا باید فرم تقاضای ویزا را تکمیل نمایند و برای تعیین وقت سفارت اقدام کنند.در این مرحله باید زمان حضور خود را در روز و ساعت مشخص به سفارت کشور مبدا اعلام نماید. تا بتوانند در زمان تعیین شده برای انجام مصاحبه جهت اخذ ویزا اقدام کنند.

 

مراحل گرفتن ویزا

 

اکثر سفارتخانه های خارج از ایران، تنها پس از دریافت مبلغ هزینه ویزا، تقویم تعیین وقت سفارت را دراختیار متقاضیان قرار می دهند. قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شیوه دریافت مبلغ ویزا، قابل یا غیرقابل استرداد بودن هزینه ها و تغییر وقت سفارت متفاوت است.

پس از مصاحبه نیز باید منتظر جواب مصاحبه از طرف سفارت مربوطه شد . در صورتیکه تایید سفارت میتوانید برای صدور ویزا اقدام نمایید در غیر این صورت باید مجددا برای تعیین وقت سفارت و همچنین پر کردن فروم دست بکار شوید.