Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
اطلاعات ضروری

اطلاعات ضروری

این مبحث به بیان اطلاعات ضروری دبی پرداخته ایم که در مواقع ضروری یا بروز مشکلات بتوانید از آن استفاده کنید. 

 

اگر در حين اقامت در دوبي به پزشک نياز پيدا کرديد دو گزينه وجود دارد: دولتي يا خصوصي اگر بيمه پزشکي داريد، در فصل افراد مقيم صفحه 182 را جهت…