Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

انعام دادن در دبی

انعام دادن مشابه همه هتل‌ها، بارها و رستوران‌هاي دبي است. مهّم نيست چه‌قدر و به چه کسي انعام مي‌دهيد ساير کارکنان هم در آن شريک هستند. معمولاً اين امکان وجود ندارد که به فرد خاصي که شما را تحت تأثير قرار داده انعام بدهيد آن‌ها قبول نمي‌کنند و اگر آن را براي خود نگه دارند دچار مشکل مي‌شوند. هر چند با وجود اينکه همه شريک مي‌شوند ارزش انعام دادن را داشته و همه سپاسگزار مي‌شوند. اکنون شمار فزايندهاي از رستوران‌ها شارژ سرويس را در صورت حساب گنجانده‌اند ولي معلوم نيست که پيشخدمت‌ها سهي از آن دارند يا خير مقدار معمول انعام 10 درصد است و اين همه سرويس‌ها را پوشش مي‌دهد. هر چند اين امر کاملاً به فرد بستگي دارد که بخواهد انعام دهد يا ندهد و مانند ساير کشورها يک توقع ثابت نيست.

رانندگان تاکسي بطور معمول کرايه شمار را به عنوان انعام کرد مي‌کنند ولي اجباري نيست لذا بخصوص اگر راننده‌ها شبيه ديوانه‌ها بودند فقط کرايه را پرداخت کنيد. براي انعام دادن خورد پارک شده توسط پيشخدمت‌ها بطور ميانگين 5 درهم پرداخت کيد. در پمپ بنزين‌ها بخصوص وقتي شيشه‌ها را تمبر کنند بطور معمول چند درهم انعام مي‌دهند. براي اجتناب از هر گونه سوءتفاهم صبر کنيد باقي پول شما را پرداخت کنند پس انعام آن‌ها را بدهيد. 

Read 3640 times