حقوق مشتری

حقوق مشتري

بخش حمايت از مشتري (بخشي از وزارت اقتصاد امارات) اخيراً براي امنيت سرمايه‌ي خريداران تاسيس شده است. اين بخش به قيمت‌ها رسيدگي کرده و براي در برنامه افزايش قيمت کالاهاي منگنه شده شهرت دارد.

مشتريان مي‌توانيد از طريق تکميل فرم شکايت در وب‌سايت www.economy.ae و ارسال ايميل به consumer@economy.ae يا تماس با تلفن رايگان 60052225 از يک فروشنده شکايت کنند.

با اين حال اين تلفن قرمز براي افرادي که به زبان انگليسي صحبت نمي‌کنند ممنوع است، بنابراين بهتر است که به دنبال روش ديگري باشيد. در دبي واحد حقوق مشتري در اداره‌ي اقتصاد دبي (7004000، www.dubaided.gov.ae) در ابتدا به غذاي نامناسب رسيدگي مي‌کند امّا براي کالاهاي معيوب يا شکايت در مورد عدم تعهد به ضمانت‌نامه مي‌توانيد با آن‌ها تماس بگيريد.

Read 2073 times