باز پس آوردن و تعويض

باز پس آوردن و تعويض

سياست‌هاي باز پس گرفتن و تعويض در هر فروشگاه متفاوت است. فرصت‌هاي موفقيت در مورد کالاهاي معيوب در مقايسه با مواردي که نظرتان تغيير کرده باشد بيشتر بوده و متداول اين است که به جاي بازپرداخت تعويض يا برگه‌ي اعتباري ارائه مي‌شود.

حتي اگر برچسب کالا جدا نشده باشد، بسياري از فروشگاه‌ها حتي تعويض را تنها در صورت در دست داشتن قبض انجام مي‌دهند. براي اقلامي مانند بسته‌هاي مهر شده، فروشگاه‌ها تاکيد دارند که بسته‌بندي بايد دست نخورده باشد تا دوباره به فروش برسد.

با اين حال کالاي خريداري شده در صورت معيوب بودن حتي با باز شدن بسته پس گرفته مي‌شود. امّا اگر بسته را باز نکرده‌ايد، پس چه طور متوجه معيوب بودن آن شديد؟ اگر در خدمات مشتري موفق به تعويض يا بازپرداخت نشديد، تقاضاي صحبت با مدير را بکنيد، زيرا کسي که در قسمت خريد کار مي‌کند اجازه‌ي خطور از سياست استاندارد را ندارد امّا شايد مدير‌؟ کمي انعطاف‌پذير باشد.

 

Read 2275 times